Børneundersøgelser incl. vacciner

    

5 uger     Undersøgelse  –  Læge

3 mdr.     Vaccination  difteritis-tetanus-kighoste-polio, + hepatitis B,

+              pneumokok og + haemophilus influenza type B,      – Sygeplejerske

5 mdr.     Undersøgelse og  vaccination som ved 3 mdr.   –  Læge

1 år         Undersøgelse og  vaccination som ved 3 mdr. og 5 mdr.    –  Læge

15 mdr.   1. vaccination for mæslinger, fåresyge og røde hunde (MFR)  –  Sygeplejerske

2 år         Undersøgelse  –  Læge

3 år         Undersøgelse  –  Læge

4 år         Undersøgelse og 2. MFR vaccine   –  Læge

5 år         Undersøgelse og vaccination.  Læge

12 år       HPV vaccine –   (2 gange med minimum 5 mdrs. mellemrum).  – Sygeplejerske